A+ A A-

Beneficiari

Investițiile selectate pentru finanțare din Fondul de Coeziune vor asigura conformarea cu cerințele Directivei 98/83/EEC în ceea ce privește apa potabilă și cu Directiva 91/271/EEC în privința colectării și epurării apei uzate, pentru localitățile, respectiv aglomerările incluse în Faza 1 de investiții (2008-2013).

Proiectul cuprinde investiții în tratarea și distribuția apei potabile precum și colectarea și epurarea apei uzate în municipiile Oradea și Beiuș și localitățile Tinca, Sântandrei, Palota, Girișu de Criș, Tărian, Paleu, Săldăbagiu de Munte, Nojorid, Oșorhei, Alparea, Fughiu.

Populația totală din aria de Proiect din județul Bihor este de 236.451 locuitori (anul 2009), reprezentând 40% din populația totală a județului.

Situația detaliată privind investițiile ce urmează a fi realizate în cadrul acestui proiect sunt menționate în tabelul de mai jos:

Denumire sistem zonal de apă uzată

Denumire sistem zonal de apă potabilă

Denumire aglomerări

Principale investitii propuse

Cantitate

Oradea

Oradea

Oradea, Oșorhei, Fughiu și Alparea

- reabilitare reţele apă, inclusiv branşamentele;

54.494 m

- reabilitare reţele canalizare, inclusiv racordurile;

32.359 m

- extindere reţele apă, inclusiv branşamentele şi căminele cu contor aferente;

37.871 m

- extindere reţele canalizare, inclusiv racordurile şi căminele de racord aferente
 (inclusiv conducte de refulare ape uzate);

37.567 m

- lucrări pentru siguranţa operării Stației de Epurare Ape Uzate Oradea;

1 ansamblu

Sântandrei

- reabilitare reţele apă, inclusiv branşamentele;

236 m

- extindere reţele apă, inclusiv branşamentele şi căminele cu contor aferente;

6.275 m

- extindere reţele canalizare, inclusiv racordurile şi căminele de racord aferente;

19.230 m

Palota

- extindere reţele apă, inclusiv branşamentele şi căminele cu contor aferente;

2.755 m

- extindere reţele canalizare, inclusiv racordurile şi căminele de racord aferente;

2.759 m

Tărian și Girișu de Criș

- extindere reţele apă, inclusiv branşamentele şi căminele cu contor aferente;

19.831 m

- extindere reţele canalizare, inclusiv racordurile și căminele de racord aferente
 (inclusiv conducte de refulare ape uzate);

21.076 m

 

Nojorid

- reabilitare reţele canalizare, inclusiv racordurile;

809 m

- extindere reţele canalizare, inclusiv racordurile şi căminele de racord aferente;

7.960 m

n/a

Paleu și Săldăbagiu de Munte

în curs de proiectare

 

în curs de proiectare

 

în curs de proiectare

 

în curs de proiectare

 

n/a

n/a

Beiuș

- extindere rețele apa, inclusiv branşamentele şi căminele cu contor aferente;

8.797 m

- reabilitare reţele canalizare, inclusiv racordurile;

913 m

- extindere reţele canalizare, inclusiv racordurile și caminele de racord aferente
 (inclusiv conducte de refulare ape uzate);

8.214 m

- staţie de epurare nouă pe vechiul amplasament;

1 stație

n/a

n/a

Tinca

- extindere reţele canalizare, inclusiv racordurile şi căminele de racord aferente
 (inclusiv conducte de refulare ape uzate);

16.539 m

- staţie de epurare nouă pe vechiul amplasament;

1 stație

Consiliul Județean (aducțiuni sau conducte de refulare ape uzate care trec prin mai multe UAT-uri)

Beiuș

- sursă nouă de apă (captare izvor Feredeu);

1 ansamblu

- conducta de aducţiune de la Feredeu la Beiuş;

22.845 m

Sântandrei, Palota, Tărian și Girișu de Criș

- conducta de aducţiune apă;

11.177 m

- conducta de refulare apă uzată;

11.825 m

Nojorid

- conducta de aducţiune;

5.628 m

- conducta de refulare apă uzată;

4.063 m

Biharia

- conducta de refulare apă uzată;

6.795 m

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013