A+ A A-

Implementarea proiectului în BEIUȘ

CL 1 – Sursa de apă Finiș-Feredeu, conductă de aducțiune și stații de clorare pentru municipiul Beiuș

Valoarea contractului: 10.544.942,52 lei, exclusiv TVA

Data semnării contractului: 04.07.2012

Durata contractului: 22 de luni de la data începerii lucrărilor

Denumirea contractorului: SC HIDROCONSTRUCȚIA SA

Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:

În cadrul acestui contract de lucrări se vor realiza următoarele:

- captare izvor Feredeu cu amenajare zonă de protecție sanitară și utilități necesare,

 - conductă nouă de aducțiune DN 250 mm de la captare izvor până la Gospodăria de Apă existentă a municipiului Beiuș, pe o lungime de cca. 23 km;

 - stație de clorare pentru municipiul Beiuș.

În urma lucrărilor aferente contractului, locuitorii din municipiul Beiuș vor beneficia de o sursă de apă de calitate.

De notat este faptul că acest contract impune construirea unei conducte de PEID 280 mm pe strada principală din satul Finiș, având în vedere că nu există nici o rută ocolitoare pentru a ajunge la instalațiile existente din Gospodăria de Apă a municipiului Beiuș.

Stadiul fizic al lucrărilor REALIZAT la 12 Iunie 2015 -72,46%

CL 2 – Stație de epurare și stație de pompare de transfer ape uzate pentru municipiul Beiuș

Valoarea contractului: 12.060.039 lei, exclusiv TVA 

Data semnării contractului: 19.12.2012

Durata contractului: 20 de luni

Denumirea contractorului: Asocierea SC SELINA SRL – SC WEBER ROMANIA SRL, având ca lider de asociere SC SELINA SRL

Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:

Lucrările propuse sunt urmatoarele:

 - laborator pentru stația de epurare Beiuș;

 - stație de pompare apă uzată (SPAU), amplasată pe colectorul unitar ce descarca apele uzate în râul Crișul Negru, la cca. 300 m de intrarea în stația de epurare;

 - conductă de transfer a apelor uzate de la stația de pompare SPAU până la colectorul principal de apă uzată care intră în stația de epurare, în lungime totală de 200 m.

Stadiul fizic al lucrărilor REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 5.25%

CL 3 – Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare apă și canalizare menajeră în municipiul Beiuș

Valoarea contractului: 4.167.368,25 lei, exclusiv TVA

Data semnării contractului: 30.05.2012

Durata contractului: 24 de luni

Denumirea contractorului: SC SELINA SRL

Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:

Conform obiectivului contractului de lucrări, se va realiza extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de 8.796 m, respectiv a rețelei de canalizare menajeră pe o lungime de 7.715 m, reabilitarea reţelei de canalizare pe o lungime de 913 m, 10 staţii de pompare, 870 de branşamente, respectiv 870 de racorduri.

Extindere rețele apă potabilă 

Nr. Crt.

Denumire stradă

Lungime conductă [m]

Nr. branșamente

1

1 Decembrie 1918

1.091

108

2

Al. Andritoiu

171

17

3

Horea

289

29

4

Liliacului

275

27

5

Liviu Rebreanu

211

21

6

Lucian Blaga

126

12

7

Mihail Sadoveanu

218

22

8

Miron Pompiliu

169

17

9

Niculina Papp

37

4

10

Pandurilor

282

28

11

Plopilor

89

9

12

Romana

284

28

13

Stefan cel Mare

220

22

14

1

103

10

15

2

687

68

16

3

93

9

17

4

495

49

18

5

81

8

19

6

84

8

20

7

315

31

21

8

102

10

22

9

202

20

23

10

218

22

24

11

397

39

25

12

384

38

26

13

218

22

27

14

226

22

28

15

259

26

29

16

446

44

30

17

234

23

31

18

175

17

32

20

131

13

33

21

167

17

34

A

32

3

35

C

92

9

36

Viile Cernei

193

19

 

TOTAL

8.796

871

Extindere rețele canalizare

Nr. Crt.

Denumire stradă

Lungime conductă [m]

Nr. Branșamente

1

1 Decembrie 1918

883

108

2

Al. Andritoiu

57

17

3

Horea

280

29

4

Liviu Rebreanu

182

27

5

Miron Pompiliu

152

21

6

Mociulschi

98

12

7

Niculina Papp

42

22

8

Plopilor

92

17

9

Romana

271

4

10

Stefan cel Mare

223

28

11

1

111

9

12

2 (DC221)

564

28

13

3

100

22

14

4

406

10

15

5

79

68

16

6

89

9

17

7

303

49

18

8

80

8

19

9

213

8

20

10

216

31

21

11

394

10

22

12

358

20

23

13

50

22

24

14

195

39

25

15

260

38

26

16

447

22

27

17 -T. Arghezi

267

22

28

18

180

26

29

20

114

44

30

21

173

23

31

A

40

17

32

C

98

13

33

D

255

17

34

E –Traian Vuia

245

3

35

Viile Cernei

198

9

 

TOTAL

7.715

870

 

Reabilitare rețele canalizare

Nr. Crt.

Denumire stradă

Lungime conductă [m]

Nr. Branșamente

1

Pandurilor

621

 

2

13

162

 

3

2

130

 
 

TOTAL

913

 

 

Stadiul fizic al lucrărilor:  REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 100%

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013