A+ A A-

Implementarea proiectului în TINCA

CL 4 – Stație de epurare a apelor uzate pentru localitatea Tinca

Valoarea contractului: 7.460.799,01 lei, exclusiv TVA 
Data semnării contractului: 29.04.2013
Durata contractului: 20 de luni
Denumirea contractorului: Asocierea SC OMS ROMANIA SRL – SC RONO AQUA SRL

Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:

Construire stație de epurare ape uzate pentru localitatea Tinca dimensionată pentru 6.000 locuitori echivalenți.

Stadiul fizic al lucrărilor: REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 35,20%

CL 5 – Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Tinca

Valoarea contractului: 5.582.699,82 lei, exclusiv TVA 
Data semnării contractului: 27.03.2013
Durata contractului: 20 de luni
Denumirea contractorului: SC SIMBAC SA

Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:

Contractul cuprinde toate construcțiile necesare pentru extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Tinca.

Lucrări principale pentru sistemul de canalizare menajeră în localitatea Tinca:

- extindere rețea de canalizare menajeră, L = 16.442 m;

- cămine de vizitare;

 - stații de pompare ape uzate menajere – 3 bucăti;

 - conducte de refulare de la stațiile de pompare ape uzate, L = 398 m;

 - racorduri la consumatori.

Extindere rețele de canalizare în Tinca

Nr. crt.

Denumire stradă

Lungime conductă [m]

Nr. racorduri

1

AranyJános

1.149

52

2

Victoriei

303

41

3

Armata Romana

135

25

4

Crişului

364

29

5

I.L. Caragiale

288

14

6

Republicii

775

189

7

Ştefan cel Mare

578

58

8

Mihai Eminescu

325

25

9

Tudor Vladimirescu

555

60

10

Traian

279

21

11

Mureşului

1.243

68

12

P-ţa Dumbravei

439

21

13

Câmpului

426

7

14

Dorobanţilor

774

67

15

Someşului

90

36

16

Cloşca (1)

355

19

17

Cloşca (2)

125

9

18

Crişan

163

25

19

Horea

262

13

20

Andrei Mureşan

1.065

76

21

Emanuil Gojdu

1.197

90

22

Avram Iancu

1.817

133

23

Andrei Şaguna

509

32

24

Nicolae Jiga

538

31

25

Gheorghe Lazăr

361

25

26

Teodor Şerban

599

34

27

Livezii

140

10

28

Trandafirilor

365

26

29

Mihai Viteazu

728

59

30

Vasile Alecsandri

350

32

31

Pădurii

145

13

 

TOTAL

16.442

1340

Stadiul fizic al lucrărilor REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 100%

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013