A+ A A-

Implementarea proiectului în Oșorhei

CL 9 – Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitățile Oșorhei, Alparea și Fughiu

Valoarea contractului: 9.187.967 lei, exclusiv TVA 
Data semnării contractului: 07.06.2013
Durata contractului: 20 de luni
Denumirea contractorului: Asocierea SC OMS România SRL şi SC INSTALAŢII MONTAJ SRL

Prezentarea pe scurt a obiectului contractului:

Lucrările incluse în prezentul contract sunt structurate pe obiecte după cum urmează:

Obiect nr. 1 - Sistem de canalizare menajeră în localitatea Oșorhei, cu:

 - extindere rețea de canalizare menajeră, L = 12.509 m;

 - cămine de vizitare;

 - stații de pompare ape uzate menajere – 4 bucati;

 - conducte de refulare de la stațiile de pompare ape uzate, L = 1.352 m;

 - racorduri la consumatori;

Obiect nr. 2 - Sistem de canalizare menajeră în localitatea Alparea, cu:

 - extindere rețea de canalizare menajeră, L = 6.844 m;

 - cămine de vizitare;

 - stații de pompare ape uzate menajere – 2 bucati;

 - conducte de refulare de la stațiile de pompare ape uzate, L = 2.015 m;

 - racorduri la consumatori.

Obiect nr. 3 - Sistem de canalizare menajeră în localitatea Fughiu, cu:

 - extindere rețea de canalizare menajeră, L = 4.979 m;

 - cămine de vizitare;

 - stație de pompare ape uzate menajere – 3 bucati;

 - conductă de refulare de la stația de pompare ape uzate, L = 1.994 m;

 - racorduri la consumatori.

Stadiul fizic al lucrărilor REALIZAT la 12 Iunie 2015 - 78,52%

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013