A+ A A-

Comunicate

 - Analiza stadiului de implementare a proiectului„EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL BIHOR” – Lucrările aferente municipiului Beiuş

 - Analiza stadiului de implementare a proiectului„EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL BIHOR” la un an de la semnarea contractului de finanţare cu Ministerul Mediului şi a Pădurilor (26 aprilie 2012)

 - Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare menajeră în cartierul Ioşia, prin programul ,,Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor” (18 iunie 2012)

Reţele de apă şi canalizare menajeră pentru patru localităţi din judeţul Bihor, prin programul "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”

Întâlnire de lucru cu reprezentanţii administraţiei locale şi judeţene, precum și ai autorităţilor publice cu competenţe în domeniu, în vederea dezbaterii problemelor utilizării nămolului de epurare pe terenurile agricole din judeţul Bihor și solicitarea sprijinului acestor instituţii în implementarea campaniei de conştientizare (05 Noiembrie 2012)

Staţie de epurare pentru Beiuş, prin proiectul ,,Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor (20  decembrie 2012)

Îmbunătăţiri operaţionale la staţia de epurare Oradea prin proiectul ,,Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor'' (25 ianuarie 2013)

Servicii de audit pentru proiectul ,,Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor'' (7 februarie 2013)

Stație de epurare ape uzate pentru localitatea TINCA (30 aprilie 2013)

Apă potabilă și canalizare pentru Beiuș

Apă potabilă și canalizare pentru cartierul Grigorescu din Oradea

Extindere rețea de canalizare Tinca

Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Nojorid

Reţele de apă şi canalizare menajeră în Oradea

Reţele de apă şi canalizare menajeră pentru zona de sud-est a municipiului Oradea

Reţele de canalizare menajeră pentru Oşorhei, Alparea şi Fughiu

Stație de epurare pentru Beiuș

Sursă de apă Finiș-Feredeu, conductă de aducțiune și stațtii de clorare pentru Beiuș

Apă potabilă şi canalizare pentru cartierul Grigorescu din Oradea, prin programul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor

Rețele de apă și canalizare menajeră pentru localități din județul Bihor, prin programul "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor" (14 Noiembrie 2014)

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013