A+ A A-

Rezultate

Contract de lucrări

Indicator

UM

Cantitate

(conform

Deciziei de Finanţare)

CL 1 - Sursa de apă Finiș-Feredeu, conductă de aducţiune şi staţii de clorare pentru  municipiul Beiuş

captare izvor

buc.

1

extindere aducțiune

m

22.845

staţie de clorare

buc.

2

sistem SCADA local

buc.

1

CL 2 - Staţie de epurare şi staţie de pompare de transfer ape uzate pentru municipiul Beiuş

staţie de epurare nouã (12.000 locuitori echivalenți)

buc.

1

staţie de pompare apã uzatã

buc.

1

sistem SCADA local

buc.

1

CL 3 - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în municipiul Beiuş

extindere reţea de distribuţie

m

8.797

staţie de pompare nouã

buc.

5

extindere canalizare

m

7.715

reabilitare canalizare

m

913

staţie de pompare apã uzatã

buc.

5

conducte de refulare

m

499

CL 4 - Staţie de epurare a apelor uzate pentru localitatea Tinca

staţie de epurare nouã (6.000 locuitori echivalenți)

buc

1

Sistem SCADA local

buc

1

CL 5 - Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Tinca

extindere canalizare

m

16.446

staţie de pompare apã uzatã

buc.

1

conducte de refulare

m

93

CL 6 - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în  localitatea Nojorid

extindere aducţiune

m

5.628

staţie de pompare nouã

buc.

1

extindere canalizare

m

7.960

reabilitare canalizare

m

809

staţie de pompare apã uzatã

buc.

1

conducte de refulare

m

4.063

CL 8 - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitățile Sântandrei, Palota, Girişu de Criş şi Tărian

extindere aducțiune

m

11.177

rezervor nou

buc.

2

staţie de clorinare

buc.

1

staţie de pompare nouã

buc.

2

extindere reţea de distribuţie

m

28.861

reabilitare reţea de distribuţie

m

236

extindere canalizare

m

40.936

staţie de pompare apã uzatã

buc.

7

conducte de refulare

m

15.138

CL 9 - Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitățile Oşorhei, Alparea şi Fughiu

extindere canalizare

m

19.457

staţie de pompare apã uzatã

buc.

6

conducte de refulare

m

4.719

CL 10 - Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în municipiul Oradea

extindere reţea de distribuţie

m

2.342

reabilitare reţea de distribuţie

m

24.783

reabilitare canalizare

m

15.965

CL 11 - Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în zona de sud-est a municipiului Oradea

extindere retea de distributie

m

1.446

reabilitare reţea de distribuţie

m

29.771

reabilitare canalizare

m

16.394

CL 12 - Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în municipiul Oradea

extindere rețea de distribuţie

m

13.929

extindere canalizare

m

11.916

CL 13 - Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi staţie de pompare ape uzate Densusianu în municipiul Oradea

extindere reţea de distribuţie

m

20.154

extindere canalizare

m

1.174

statie de pompare apã uzatã

buc.

1

conducte de refulare

m

300

CL 14 - Lucrări pentru îmbunătăţirea operaţională la staţia de epurare existentă în municipiul Oradea

modernizare staţie de epurare (250.000 locuitori echivalenți)

buc.

1

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BIHOR - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013